Zásahová jednotka

image

Prioritním úkolem je provedení zásahu v co nejkratší možné době. Po dojezdu na místo, kde je detekováno narušení nebo bezpečnostní riziko, zásahová skupina provede adekvátní bezpečnostní zásah k odvrácení hrozícího, nebo trvajícího nebezpečí v souladu s propracovanou metodikou. Zásahová jednotka působí podpůrně, kdy pro některé klienty zajišťuje namátkové kontroly objektů.