Menu Zavřeno

Ceník služeb

Ceník služeb


Security – Fyzická ostraha

Ceny poskytovaných služeb lze upravovat s ohledem na bezpečnostní rizika, standardy, specifika a požadavky Objednatele. Jejich konečná výše je předmětem vzájemné dohody smluvních partnerů.
Ceny ostatních poskytovaných služeb se stanovují podle vzájemné dohody s objednatelem při uzavírání smlouvy.

Safety

Elektronická ostraha zajišťovaná pultem centralizované ochrany
Jednorázový poplatek napojení EZS na PCO1475,-Kč bez DPH
Měsíční střežení (dle velikosti objektu a zabezpečení)od 500,-Kč do 4000,-Kč bez DPH
Neodůvodněný výjezd zásahové skupiny zaviněný pracovníky Objednatele400,-Kč bez DPH

Facility

Poradenství – cena je upřesněna dle požadavku klienta


Ceny poskytovaných služeb lze upravovat s ohledem na bezpečnostní rizika, standardy, specifika a požadavky Objednatele. Jejich konečná výše je předmětem vzájemné dohody smluvních partnerů.