Menu Zavřeno

Fyzická ostraha objektu

Fyzická ostraha objektu


 Základ činnosti agentury IBEX tvoří kompletní servis služeb související s poskytováním fyzické ostrahy a ochrany objektů a majetku svých klientů. Výkon fyzické ostrahy je prováděn formou střežení zaměstnanci ve firemní uniformě. V případě potřeb a požadavků klienta pak zaměstnanci v civilním oděvu. Zaměstnanci agentury IBEX jsou pro daný výkon služby vždy řádně vystrojeni, vybaveni a proškoleni. V případě požadavku je ostraha objektu klienta prováděna zaměstnancem strážní služby se psem. Jedná se o psy služebních plemen s řádným výcvikem a platným očkováním. Výkon lze kombinovat jako službu pochůzkovou, střežení v požadovaném prostoru, nebo strážení pevného stanoviště (kontrola na vrátnici, sledování pohybu osob, věcí, vozidel aj.).

  • zabrání krádežím, poškozování, zneužívání a ničení majetku
  • zamezí nedovolenému vstupu osob a neoprávněnému vjezdu či výjezdu vozidel
  • provádí kontrolu osob, vozidel a vnášených nebo vynášených věcí
  • spolupracuje na úkolech v oblasti BOZP a PO
  • plní úkoly související se záchranou života, zdraví a majetku
  • působí preventivně proti vzniku škod, mimořádných událostí a ekologických katastrof