Menu Zavřeno

Ochrana osob a majetku

Ochrana osob a majetku


Jedná se o specifickou službu na žádost Objednatele

  • ochrana proti přímým útokům nebo napadení objednatele (osobní ochrana)
  • doprovody chráněných osob (vozidlo s řidičem)
  • zajištění přepravy finančních hotovostí, cenin a majetku
  • cílené pátrání po osobách a věcech
  • asistence při jednáních, ochrana VIP
  • zabránění vzniku nestandardních situací, atd.