Menu Zavřeno

Převoz finanční hotovosti

Převoz finanční hotovosti


Pro přepravu finančních hotovostí a cenin jsou vybíráni a určováni speciálně vycvičení a zaškolení pracovníci SBS ovládající prvky sebeobrany a bojového umění s „Povolením držení a nošení střelné zbraně“. Přeprava může být zajišťována jak zaměstnanci ve stejnokroji, tak i v občanském oděvu.