Menu Zavřeno

Služby

Služby


Základ činnosti agentury IBEX tvoří kompletní servis služeb související s poskytováním fyzické ostrahy a ochrany objektů a majetku svých klientů včetně převozu finanční hotovosti. Kontrola činnosti a výkonu služeb je prováděna odpovědnými zaměstnanci agentury a pověřenými osobami klienta, po dohodě s Objednatelem lze také technickými prostředky.

Dále nabízíme služby spojené se správou budov a areálů, zajištění provozu recepcí a vrátnic. Služby Bezpečnostního poradenství a odborné konzultace.

Firma IBEX zaměstnává pouze trestně a morálně bezúhonné zaměstnance. Na výběr zaměstnanců se klade velký důraz. Je uskutečňován na základě vstupních testů a pohovorů. Podmínkou je předložení výpisu z rejstříku trestů a osvědčení o zdravotní způsobilosti. Zaměstnanci strážní služby jsou pro svoji činnost náležitě připraveni, vycvičeni a pravidelně proškolováni. Školení probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy a platnou legislativou, dle vnitřních směrnic a pokynů agentury IBEX, specifik střeženého objektu, vnitřních řádů a organizačních směrnic klienta. Zaměstnanci firmy IBEX jsou vázáni mlčenlivostí, což schvalují podpisem smlouvy před svým nástupem do pracovního poměru.