Menu Zavřeno

Úklidové služby

Úklidové služby


Služba je prováděna vlastními zaměstnanci SBS IBEX nebo prostřednictvím úklidové služby partnera

Požadované služby upravujeme dle potřeb a  požadavku objednatele:

  • pravidelný (periodický) úklid – denní, týdenní, měsíční
  • nepravidelný úklid – dle zadání a požadavků klienta ( např. 2x týdně …)
  • mimořádný úklid – sezonní (odklízení sněhu), nárazový (po sportovních a kulturních akcích)

Celková kalkulace ceny bude provedena dle výkonu poskytovaných služeb po dohodě s objednatelem.
Kontrolu a kvalitu vykonané práce úklidových skupin provádí odpovědný zaměstnanec agentury IBEX a pověřená osoba klienta.